Privacyverklaring

Deze app en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Blue Peter, gevestigd te Utrecht. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Blue Peter garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle gebruikers van de app. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
Deze app gebruikt GEEN persoonlijke gegevens. De app heeft ook geen enkele mogelijkheid tot het invoeren van gegevens, op de inlogcode na.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar info@bluepeter.nl. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze link.

Aldus naar waarheid ingevuld, te Utrecht, 01-04-2022.