Privacyverklaring

De app "adressenboek" en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Blue Peter, gevestigd te Utrecht. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Blue Peter garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle gebruikers van de app. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
Om het adressenboek optimaal te benutten, is het mogelijk om Uw contactenlijst te importeren. Dit is de ENIGE reden dat de app Uw contacten wil lezen. Let op: alleen lezen, schrijven is dus totaal NIET aan de orde !!.

Om een backup te kunnen maken, die U online wilt bewaren, of wilt gebruiken op een ander apparaat, is een internetverbinding nodig. Verder is er een link om naar onze apps in de Google store te gaan. De enige verbinding die gemaakt word is dus naar de Google store en om te kunnen mailen. De app werkt ook ZONDER internet, dus bij wantrouwen, blokkeert U gerust de app in Uw firewall. Sommige firewalls laten U tevens zien waarmee verbinding wordt gemaakt.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar info@bluepeter.nl. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze link.

Aldus naar waarheid ingevuld, te Utrecht, 07-12-2016.